Samen migrant zijn

Josefa House is sinds mei 2015 gevestigd in Elsene. Vandaag leven en wonen er een twintigtal migranten uit Europa en het Midden-Oosten…

In het Josefa House, in het hart van de stad, krijgt de kruisbestuiving tussen samenzijn en migratie concrete vorm door tal van activiteiten die open staan voor iedereen: conferenties, workshops, concerten, gezamenlijke maaltijden, enz… 

Velen onder ons weten het al: in 2016 kreeg het Josefa House de stedenbouwkundige vergunning om de gebouwen te renoveren en er functionaliteiten in onder te brengen zoals een restaurant, ruimten voor een zorgpraktijk en culturele activiteiten en een meditatieruimte.

Maar, om de continuïteit van de activiteiten in het Josefa House te garanderen, heeft de Raad van Bestuur van de Josefastichting besloten om de voorziene renovatiewerken ten belope van ettelijke miljoenen euro niet uit te voeren volgens de oorspronkelijke stedenbouwkundige en architecturale planning.

Deze beslissing maakt het mogelijk om het leven en de dynamiek van het Josefa House te vrijwaren en verder te zetten. Op basis van de ervaring van de laatste twee jaren, gaat de Josefastichting nu op zoek naar een ander geschikt gebouw voor de opening van een tweede Josefa House.

Bij deze is iedereen, fysiek persoon of instelling, die belangstelling heeft voor deze nieuw ingeslagen weg welkom.

De doelstelling blijft hoe dan ook om het algemeen belang te dienen, verrijkt en aangemoedigd door ons eigen migratiebewustzijn, maar vooral door de ervaring van hen die migratie aan den lijve ondervonden hebben.

In het hart van de stad schept het Josefa House de ruimte om ons eigen migrant-zijn en dat van anderen te beleven in de geest van die ene, grote vraag, «Ik, migrant?».