Wettelijke vermeldingen

Josefa Stichting
Rue des Drapiers 26
1050 Brussel
België
Stichting van Openbaar Nut
Ondernemingsnr. 0847.423.969      

Gedragscode

Alle gebruikers van de website van de Josefa Stichting vallen onder de Belgische en internationale wetgeving met betrekking tot rechten en plichten (rechtstreeks of onrechtstreeks) zoals die gelden voor de nieuwe technologieën en in het bijzonder het Internet als het om de bescherming van het intelletueel eigendom gaat.

Links creëren naar de website van de Josefa Stichting

Het installeren van een hypertext link naar een bepaalde inhoud van de site is toegelaten op voorwaarde dat de bron vermeld wordt samen met een hypertext link naar de homepage van de site. Het gebruik van de aldus toegankelijke informatie blijft strikt beperkt tot de privésfeer, die van een vereniging en tot beroepsgebruik. Gebruik voor commerciële of reclame doeleinden is uitgesloten.

Opgelet! Bovenstaande toelating geldt niet voor websites met een polemische, pornografische of xenofobe inhoud of elke inhoud die in de meest brede zin kwetsend zou kunnen zijn voor wie dan ook.

Links op de website van de Josefa Stichting

Op de website van de Josefa Stichting staan hyperlinks die naar andere websites verwijzen. De Josefa Stichting houdt eraan expliciet te verduidelijken dat ze haar website graag ter beschikking stelt voor links naar websites van organisaties die haar etische waarden delen, zonder dat ze evenwel verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inhoud en de informatie van deze sites.

Persoonlijke informatie

Wij houden uw persoonlijke informatie bij als u aangaf op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten. Ze zijn dus strikt voorbehouden voor intern gebruik door de Josefa Stichting. U geeft hiervoor expliciet toelating.

Conform met de wet met betrekking tot de Bescherming van de Privacy heeft u ten allen tijde recht op toegang, wijziging en verwijdering van uw privégegevens. Als u hierop beroep wenst te doen volstaat het ons te schrijven: Josefa Stichting, Drapiers straat 26 – te 1050 Brussel (België).

Verder kunnen deze gegevens alleen gedeeld worden met organisaties waarmee de Josefa Stichting een contractuele verbintenis aanging en die in hun doel de geldende wetgeving respecteren en de ethische en blijvende waarden die de Josefa Stichting dragen.

Voorbehoud voor het vertrouwelijk karakter van e mails

Josefa vermeldt nadrukkelijk dat de vertrouwelijkheid van via Internet verzonden emails niet gewaarborgd kan worden en dat Josefa uw mails digitaal bijhoudt tot ze op een verzoek om informatie heeft kunnen reageren.

Auteursrechten - Reproductierechten

De inhoud van deze website valt onder het Belgisch en internationaal auteursrecht en het recht van intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden voor alle onderdelen van deze website (zoals teksten, foto's, illustraties, logo's, op te laden bestanden, databases, videoclips of podcasts, de grafische huisstijl en de algehele opbouw van de website...). Het merk Josefa is gedeponeerd. De reproductie of weergave van al deze elementen is alleen toegestaan als het om informatie gaat binnen een strikt persoonlijke en dus privé context. Commerciëel gebruik van al deze elementen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Josefa Stichting.
Het afprinten van teksten is toegelaten voor pedagogische doeleinden, onder voorbehoud dat aan de volgende drie voorwaarden voldaan wordt :

  • niet-betalende verspreiding
  • de documenten worden in hun geheel weergegeven (geen verandering of wijziging)
  • duidelijke, leesbare bronvermelding als volgt: « Document afkomstig van de website van de Josefa Stichting. De reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt

Privacy Policy

Privacy Policy

Cookies Policy

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies?

Er zijn meerdere soorten cookies.

Technische essentiële cookies

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig voor het gebruik van de website. Gezien de technische noodzakelijkheid geldt er uitsluitend een informatieplicht en worden deze geplaatst van zodra men de website binnenkomt.

Functionele cookies

Deze cookies kan je niet weigeren als je op deze website wil surfen, maar worden pas geplaatst nadat er een keuze werd gemaakt omtrent het plaatsen van cookies.

Analyse cookies

Deze cookies kan je wel weigeren als je op deze website wil surfen.

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn en hoe verwijder ik deze?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox (mobiel)

Chrome (mobiel)

Safari (mobiel)

Microsoft Edge

Dat is de algemene procedure, maar in het geval van de huidige website kunt u gewoon op de configuratie link onderaan elke pagina klikken.

josefa Mentions legales