Team JOSEFA Stichting

Onze cantus firmus: anders gaan kijken

De oprichters van de Josefa Stichting verzamelden rond hun gedurfde plan een pluridisciplinair team van vrijwilliger en medewerkers, elk met zijn eigen ervaring en competentie. Ze deden ook beroep op een hele reeks professionals die hun expertise en raad op specifieke domeinen aandroegen: migratie, asielrecht, socio-economische inburgering, projectbeheer, fiscaliteit, architectuur, recht, communicatie en fondsenwerving... De stemmen en de instrumenten leren samenspelen rond de cantus firmus die is: anders gaan kijken.

Onze organisatie: ieder doet wat hij graag doet en goed kan

Onder toezicht van een Beheerraad van zes leden (waaronder drie experts in migratie en asiel) voorgezeten door Gilbert Granjon, is een technisch comité werkzaam met vier cellen: human ressources; financiën, administratie en fondsenwerving. Het pluridisciplinaire projectteam draagt de Josefa dynamiek waarbinnen betaalde en vrijwillige medewerkers zich op basis van een deontologisch charter engageren om binnen de gemeenschap te doen wat elk graag doet en goed kan en daardoor samen verder te komen dan ze individueel zouden kunnen.