JOSEFA House

De mens leeft bij gratie van zijn geschiedenis als migrant, maar spijtig genoeg verkeert hij vandaag nog al te vaak echt in ballingschap.  Hoe dan ook verwijst zijn bestaan in het algemeen naar een plek, een ankerpunt of een levensfaze waar het allemaal begonnen is. Een “huis” zo je wil, een bron, die soms een richting aangeeft, soms zelfs een zin of betekenis… 

Of dat huis nu voorlopig is of vast… migranten zijn we of worden we … “Trek weg uit je land” … daar gaat het om. Zich op deze manier herkennen in migratie, al dan niet vrij gekozen of gedwongen, is de voorwaarde om de ander te herkennen in zijn/haar eigen migratie, die anders is dan de mijne.

Temidden van al deze migraties, op het kruispunt van wegen en tijden, kan het deugd doen om eens te proeven van gastvrijheid. In Brussel gaat Josefa House sinds 2012 de uitdaging aan om elkaar te ontmoeten in alle gastvrijheid, als vrucht van onze migraties.

Josefa House nodigt ons uit om te ervaren dat onze migraties uniek zijn en elkaar aanvullen, met respect voor ieders vrijheid. We zijn pelgrims. We hebben onze bakermat achter ons gelaten, de deur van ons ouderlijk huis achter ons dicht getrokken… voor iets anders, voor een vreemd land, voor een ander huis dat vrede belooft.

Op de kaart van al deze migraties is Josefa House, zonder naïef te zijn, een mogelijk stadium waarin de gastvrijheid van de een kan versmelten met de gastvrijheid van de ander.  Een wederzijdse verrijking met het risico dat je onderweg een beetje van jezelf moet prijsgeven.

Josefa House is een plek waar we kunnen vertoeven, naar elkaar kunnen luisteren. Een venster naar een toekomst die verder rijkt dan ons eigen persoonlijke pad waarvan we de zin niet altijd van zien. Hopelijk vinden we die zin, is het niet vandaag, dan tenminste toch voor de komende generaties.

Josefa House binnengaan is, in zekere zin, het risico durven nemen om iets van jezelf los te laten, een beetje te "sterven".

De deur van je huis even achter je dicht trekken om er beter naar terug te keren. Even halt houden, zich laten transformeren door de verhalen van onze wederzijdse migraties… Josefa House is een plek waar je dat kan beleven.  Luisteren... Trek weg uit je land...