Een huis dat bruggen bouwt

Josefa House : een plek van vrijheid, van kansen. Waar identiteiten elkaar ontmoeten, wat onze migrantengeschiedenis ook mag zijn. Migratie maakt onze wederkerigheid, onze wederzijdse betrokkenheid zichtbaar. Migratie voedt onze mensheid… 

Een huis dat bruggen bouwt, dat grenzen verlegt, hoe hardnekkig, hoe moeilijk ook… wars van politieke of maatschappelijke belangen.

Een huis dat ons aller verlangen om te leven de wereld instuurt, in weerwil van wat het integratiebeleid vaak opdringt.

Een huis als een laboratorium voor (on)verwachte, verrijkende ervaringen ; zonder vooraf een einddoel vast te leggen waar de ander aan dient te beantwoorden.

Een huis dat respect opbrengt voor het openbare leven, maar zich ook bewust is van de economische en financiële wetmatigheden en de kronkels van de wetgeving ; kortom een huis dat met beide voeten in de realiteit staat, maar tegelijk haar utopie koestert.

Een huis dat de mobiliteit en stabiliteit van onze eigen migratie hoog in het vaandel voert, vandaag en morgen.

Een huis dat er is om een open toekomst uit te bouwen die niet vooraf uitgestippeld is, voor iedereen die het de moeite waard vindt om er een schat te ontdekken.

Van de ene oever naar de andere gaan wij, migranten, samen op weg en keren terug, verbonden door de bruggen onze eigen migrantenverhalen, met - wie weet - een rustpauze in Josefa House.