Ons JOSEFA House

Om ons fundamentele “migrant-zijn” te beleven zijn twee zaken onontbeerlijk: tijd en ruimte …

Het Josefa House biedt daartoe de kans. Gelegen in Brussel, het hart van Europa. Tijd: vandaag en morgen. Ruimte: in het centrum van het bruisende stadsleven, op het kruispunt van heel veel wegen…

Een dubbele inzet. Tegelijk tijdelijk en spiritueel, tastbaar en immaterieel. Van 2011 af krijgt het Josefa House stilaan vorm. Vanuit de fundamentele gevoeligheid dat we allen in wezen “migranten” zijn. En dat de gastvrijheid voor vluchtelingen een nieuwe weg opent voor onze samenleving. En dan, in 2015, wordt het Josefa House concrete werkelijkheid in Elsene, Brussel.

Gaandeweg is zo het moment aangebroken om het Josefa House concreet vorm te geven en er ons “migrant-zijn” te beleven, in Brussel, hoofdstad van Europa, middenin onze historische actualiteit[1], geconfronteerd met alle aspecten van migratie.

Met de medewerking van publieke en privé-actoren, wil het Josefa House een ethische en duurzame samenlevingsvorm promoten rond de integratie van vluchtelingen en andere mensen die geen gedwongen migratie hebben meegemaakt. Het Josefa House is een “solidair huis” dat de grote menselijke (sociale, economische, culturele en levensbeschouwelijke) waarden samenbrengt.

Rond een mooi aangelegde tuin in hartje Brussel, komen er 42 wooneenheden. Een residentieel ecosysteem, aangevuld met een zorgcentrum, een restaurant, een ruimte voor culturele activiteiten en een meditatieruimte.

De stedenbouwkundige toelating voor de renovatie van het Josefa House (2450 m²) kreeg een gunstig advies. De komende maanden worden dus beslissend, willen we de inrichting van het gebouw - en dus de impact ervan op de maatschappij en de vestiging van andere Josefa Houses in België en Europa - niet vertragen.

Daarom is het van groot belang om investeerders aan te trekken die het Josefa House een warm hart toedragen; op basis van de huidige beschikbare mogelijkheden[2] gaat de zoektocht naar bijkomende middelen[3] verder.

De innoverende visie en de doordachte, globale aanpak van het Josefa House, stellen ons in staat om zelf fondsen aan te brengen of om relaties en netwerken uit te nodigen om materieel of financieel een bijdrage te leveren.

Het Josefa House heeft u en ons, “mede-migranten”, nodig om zijn droom waar te maken.

Temidden van onze huidige situatie en de historische uitdagingen waar we in Europa en vooral ook in België tegenaan kijken, rekenen wij op uw actieve medewerking.


In 2015 staken meer dan een miljoen mensen – vluchtelingen en andere migranten – de Middellandse Zee over. Wereldwijd was 2015 het toneel van een ongeziene situatie op het vlak van gedwongen migratie. Deze migraties zijn het gevolg van conflicten en vervolgingen van mensen zonder thuis: vluchtelingen, asielzoekers, mensen die in hun thuisland migreren. In 2015 overschreed het totaal aantal vluchtelingen ruimschoots de kaap van 20 miljoen. Het aantal asielaanvragen steeg enorm. Meer dan twee miljoen mensen migreeerden in hun eigen thuisland. In totaal meer dan 45 miljoen. Eén mens op 120 is vandaag slachtoffer van gedwongen migratie. Bron : UNHCR. 2015.

De structuur en het beheer van de Josefa Foundation, de huidige partners en het hondertal personen die een bijdrage leverden, vormen en sterk signaal van de ingeslagen weg.