Als laatstejaarsstudente Master in Human Action, was ik op zoek naar een stageplaats waar ik mijn theoretische kennis kon toetsen aan de praktijk en tegelijk een eerste professionele ervaring opdoen…

Op 20 juni, de Werelddag van de Vluchtelingen, brak onze planeet een triest record : meer dan 60 miljoen mensen werden, onder meer als gevolg van oorlog, gedwongen uit te zwermen over heel de wereld. De meeste onder hen migreerden tussen landen in het zuidelijk halfrond. Enkel een beperkt aantal onder hen zocht zijn heil in Europa… 

Pagina 2 van 2