Opvang … en dan?

Ik heb de kans gehad om te leven en te werken in verschillende landen in het Midden-Oosten, Afrika en Europa. Ik heb altijd veel aandacht besteed aan menselijke en sociale situaties…

Dat motiveerde me om contact te zoeken en samen te werken met de Josefa Stichting. Vrienden die er actief in zijn, hadden me erover verteld.

Na wat ik vernomen had en wat ik kan delen met asielzoekers en vluchtelingen in België, kan de Josefa Stichting voor sommigen onder hen echt wel een kans bieden voor een dynamisch integratieproces.

Deze integratie gebeurt namelijk door de deelname en het engagement van iedereen die betrokken is bij het samenleven in Josefa House.

Wanneer iemand asiel aanvraagt in België, heeft hij/zij recht op onderdak in een opvangcentrum aangeduid door Fedasil en krijgt er ondersteuning. Dan is het wachten, een paar weken of maanden, om de asielaanvraag administratief in orde te krijgen. Eens de erkenning als vluchteling op zak, moet deze het opvangcentrum binnen de twee maanden verlaten. Ook al kan het verblijf in het opvangcentrum voor moeilijkheden zorgen, vooral dan de onzekerheid door het lange wachten, toch is het weggaan uit het opvangcentrum vaak een nieuwe beproeving. Een domicilie-adres in België is gekoppeld aan een hele reeks rechten (en verplichtingen). Daarom is de zoektocht naar een domicilie van essentieel belang.

Het Josefa House biedt voor sommige vluchtelingen de mogelijkheid - ook al is de verblijfsduur kort - om die belangrijke stap naar een eerste domicilie in België te zetten. Ze kunnen zich namelijk in het Josefa House laten domiciliëren en van daaruit hun administratieve tocht verder zetten.Maar het Josefa House biedt meer dan domiciliëring alleen: het Josefa House biedt ook uitzicht op echte participatieve integratie in een maatschappij die heel anders is dan deze die men ontvlucht is.

Vaak zoeken vluchtelingen werk om geld te verdienen. Belangrijk is dat het gaat om legaal werk met rechten en plichten. Anders komen ze terecht in het « zwartwerk ». Dat brengt natuurlijk geld op, maar het is een valkuil. Men is overgeleverd aan zijn werkgever en bovendien is het moeilijk om uit dat zwarte circuit te stappen. Voor een vluchteling die geen minimale kennis heeft van de talen die in België gesproken worden, biedt het zwarte circuit dan ook vaak de enige kans op werk. Kennis van een nationale taal geeft uitzicht op werk, op vorming of competenties die van pas kunnen komen als een migrant ooit terugkeert naar zijn/haar land van herkomst.

Een domicilie, werk, taalkennis en vorming zijn de aangewezen instrumenten voor een goede integratie in een nieuw land. Het Josefa House is een plek voor actie, ontmoeting en dialoog voor iedereen. Het biedt een kans, een plaats en de tijd voor de vluchteling om deze instrumenten stap voor stap vorm te geven. Op die manier krijgt hij/zij ook een zicht op hoe de samenleving in zijn nieuwe gastland draait en wat de uitdagingen en de mogelijkheden zijn.

Daarnaast openen ook de artistieke en culturele activiteiten in het Josefa House nieuwe horizonten. Bij de klassieke, zogenaamd ‘efficiëntere’ integratietrajecten is daar meestal geen sprake van.Toch maken kunst, cultuur en sociaal leven wezenlijk deel uit van elke samenleving.

Om al deze redenen is het Josefa House veel meer dan alleen maar opvang van korte duur. Elke vluchteling krijgt er de kans om zijn/haar leven in eigen handen te nemen, hoe moeilijk en zwaar het ook was om het eigen vaderland te verlaten.

Rend