Ik ben een schenker

Ik geef dus … dus ik ben

Ik geef van mijn tijd, van mijn geld, van mijn belastingen om dicht bij diegene te zijn die ik niet of niet meer ben, of toch noch een beetje: een migrant, een vluchteling. Op dit vlak zullen enkelen onder ons een schenking doen in de vorm van een liberaliteit – met of zonder de vraag voor een fiscaal attest1 - terwijl anderen een bijdrage zullen brengen die ze graag zullen « omwisselen » tegen een duurzaam (titel of recht) of voorlopig (time share) onroerend gebruik. Ik geef en dus ben ik, ik ben en word diegene voor wie de toegang tot het Josefa Huis daadwerkelijk wordt (door het uitoefenen van een zakelijk recht), voor mezelf of voor een andere « me », een derde (vluchteling of andere inwoner).

De Josefa Stichting wil mij, de bijdrager, garanderen dat ik de juiste keuze maak, op esthetisch, ethisch en economisch vlak, door deel te nemen aan de opbouw van het Josefa Huis.

Het voorstel van het Josefa Huis ligt op het kruispunt van de ruimte (eigendomsrecht), de tijd (vreblijfsrecht) en van de financiële deelname van mij, van ons, bijdragers of inwoners.

De Josefa Stichting biedt me de volgende voorstelling van mijn bijdrage, voor mijn eigen rekening, die van familie of van een onderneming of voor de rekening van een vluchteling :

  • « 100 » euro voor een week van « gedeelde tijd » in het Josefa Huis

Dit voorstel moet zo verstaan worden: een bijdrage van « 100 euro » is goed voor 10 « zandkorrels » (tijdsverwerving voor zichzelf of voor een ander), tot een bijdrage van « 1000 euro » die een « baksteen » vormt (op dewelke het later mogelijk zal zijn een handtekening, een logo, een foto of een video af te beelden).

  • De Josefa Stichting zal op termijn de sleutel van het Josefa Huis kunnen aanbieden aan elke bijdrager van « 10.000 euro » (dit komt overeen met één jaar « genot » van het goed). En zo zou een vluchteling, aandeelhouder van het erfgoed, zich kunnen kandidaat stellen voor de aankoop van 6 maanden verblijf voor « 5000 euro » of van enkele weken (op basis van « 100 euro ») met de mogelijkheid bij vertrek zijn kapitaal (beheerkosten afgetrokken) terug te vinden en zo zijn burgerlijke wens bekend te maken om een « immobiliën » acteur te worden en een  « fiscale » rol op zich te nemen.
  • Aan de bijdragers van « 100.000 euro » zal, indien ze het wensen, een sleutel van hun Josefa verblijf worden overhandigd (deze bijdrage zal dan gepaard moeten gaan met een schenking van 100.000 euro) op basis van een zakelijk recht van bepaalde duur.

Een bijdrage van « 10 euro » wordt niet uitgesloten. Deze betekent een symbolisch gebaar van gastvrijheid dat geldt voor één dag, voor zichzelf, zijn familie of voor een vluchteling.

Bijgevolg wordt de meeteenheid van de « tijd » (die de geschiedenis, het geheugen en het leven vormt) de zandkorrel van « 10 euro », de « dag Josefa ». 

Van 10 tot 100.000 euro, wordt ieder uitgenodigd gastvrijheid te beleven en een diepgeborgen wens uit te drukken: zichzelf tijd geven en tijd met anderen delen.

Ieder onder ons kan dus de kans grijpen mee te werken aan het avontuur « Josefa Huis »

Om efficiënt te werk te gaan, word ik dus uitgenodigd :

  • een punctuele storting te verrichten met de mogelijkheid van  overdracht door een doorlopende opdracht op de bankrekening van de Josefa Stichting
  • een testamentaire beschikking op te stellen (legaat, schenking of levensverzekering) via een notaris
  • kennis te nemen met de donatie overeenkomst die me een ethische en duurzame relatie met de Josefa Stichting garandeert
  • Contact op te nemen met de Josefa Stichting om bijkomende informatie te krijgen met betrekking tot de investering of de fiscaliteit: mijn gift kan eventueel recht geven op een fiscaal attest. Ik kan inderdaad willen genieten van een belastingaftrek op gebied van de belasting op inkomen of van belasting op ondernemingen2.

De Josefa Stichting verbindt zich ertoe mijn giften te gebruiken voor de oprichting of de opmaak van het Huis Josefa. In het geval dat dit project niet plaatsvindt of in het geval van de ontbinding van de Stichting, zal, conform haar statuten, het active netto bestemd worden voor een belangeloos doel dat zo nauw mogelijk bij het doel van de Stichting ligt. Deze bestemming zal de beslissing van de Stichters respecteren, namelijk dat het erfgoed van de Stichting prioritair wordt toevertrouwd aan elke vereniging zonder winstoogmerk die hetzelfde belangeloze doel als dat van de Stichting navolgt.

Bij mijn bijdrage, wordt ik verzocht bijgaand informatiefiche in te vullen. Deze informatie is nodig voor het beheer van mijn gift. Hij wordt informatisch behandeld en is bestemd voor de administrative dienst van de Josefa Stichting. Conform de wet op Bescherming van de Privacy, heb ik recht op toegang, rechtzetting en vernietiging van mijn persoonlijke gegevens. Indien ik dit recht wil uitoefenen, volstaat het  te schrijven op dit adres: 

JOSEFA Foundation

Rue des Drapiers 26

B - 1050 Brussels

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


1Deze vraag is momenteel voorbehouden aan inwoners die niet fiscaal zijn gevestigd in België.

2Vandaag kunnen via het TGE netwerk (Transnational Giving Europ) alleen maar de particuliere en zaakelijke donateurs, die in een van de partnerlanden (Duitsland, Frankrijk, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Slovenië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) worden belast, de Fondation Josefa ondersteunen en van de fiscale voordelen genieten, die de wetgeving van hun land van verblijf voorziet (cf. www.transnationalgiving.eu).

schema NL

U bevindt zich hier: Welkom Ik engageer mij Ik ben een schenker

IK BEN HET NIEUWS JOSEFA

Ik abonneer me op de nieuwsbrief

Newsletter NL

Veuillez renseigner une adresse e-mail valide