Wettelijke vermeldingen

Josefa Stichting
Rue des Drapiers 26
1050 Brussel
België
Stichting van Openbaar Nut
Ondernemingsnr. 0847.423.969      

Gedragscode

Alle gebruikers van de website van de Josefa Stichting vallen onder de Belgische en internationale wetgeving met betrekking tot rechten en plichten (rechtstreeks of onrechtstreeks) zoals die gelden voor de nieuwe technologieën en in het bijzonder het Internet als het om de bescherming van het intelletueel eigendom gaat.

Links creëren naar de website van de Josefa Stichting

Het installeren van een hypertext link naar een bepaalde inhoud van de site is toegelaten op voorwaarde dat de bron vermeld wordt samen met een hypertext link naar de homepage van de site. Het gebruik van de aldus toegankelijke informatie blijft strikt beperkt tot de privésfeer, die van een vereniging en tot beroepsgebruik. Gebruik voor commerciële of reclame doeleinden is uitgesloten.

Opgelet! Bovenstaande toelating geldt niet voor websites met een polemische, pornografische of xenofobe inhoud of elke inhoud die in de meest brede zin kwetsend zou kunnen zijn voor wie dan ook.

Links op de website van de Josefa Stichting

Op de website van de Josefa Stichting staan hyperlinks die naar andere websites verwijzen. De Josefa Stichting houdt eraan expliciet te verduidelijken dat ze haar website graag ter beschikking stelt voor links naar websites van organisaties die haar etische waarden delen, zonder dat ze evenwel verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inhoud en de informatie van deze sites.

Persoonlijke informatie

Wij houden uw persoonlijke informatie bij als u aangaf op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten. Ze zijn dus strikt voorbehouden voor intern gebruik door de Josefa Stichting. U geeft hiervoor expliciet toelating.

Conform met de wet met betrekking tot de Bescherming van de Privacy heeft u ten allen tijde recht op toegang, wijziging en verwijdering van uw privégegevens. Als u hierop beroep wenst te doen volstaat het ons te schrijven: Josefa Stichting, Drapiers straat 26 – te 1050 Brussel (België).

Verder kunnen deze gegevens alleen gedeeld worden met organisaties waarmee de Josefa Stichting een contractuele verbintenis aanging en die in hun doel de geldende wetgeving respecteren en de ethische en blijvende waarden die de Josefa Stichting dragen.

Voorbehoud voor het vertrouwelijk karakter van e mails

Josefa vermeldt nadrukkelijk dat de vertrouwelijkheid van via Internet verzonden emails niet gewaarborgd kan worden en dat Josefa uw mails digitaal bijhoudt tot ze op een verzoek om informatie heeft kunnen reageren.

 

 

U bevindt zich hier: Welkom wettelijke vermeldingen

IK BEN HET NIEUWS JOSEFA

Ik abonneer me op de nieuwsbrief

Newsletter NL

Veuillez renseigner une adresse e-mail valide