regard page3

Berichten

------------

 • « Vanaf de eerste reflecties over de oprichting van de Josefa Stichting

  werd er een nauw contact opgesteld met Be.Face (vereniging van ondernemingen in Brussel die concreet uitsluiting, discriminatie en armoede bestrijden). Deze uitwisseling toont aan dat op een gegeven moment een complementariteit zal moeten gevonden worden tussen de handelingen van beide verenigingen ».


  Marc Bronne, Be.Face

 • «  Onze wens samen te werken aan uw enthousiasmerend project ».


  Dominique Cuylen, BNP Paribas Fortis - Agence Schuman Bruxelles

 • « De Josefa Stichting is de uitdrukking van een levensweg, een kering, een ontwerp.

  Het betekent een programma en een echte uitdaging voor het ontwerpingsteam. Elk architectureel ontwerp is een vertaling maar een vertaling is tegelijkertijd iets verliezen en iets creëren, sterven en hergeboren worden, bij een schipbreuk het essentiële redden om een nieuwe stap te zetten op onbegane grond. »


  Jean-François van der Plancke - BoP Architecture

 • « “Vergeet de gastvrijheid niet, door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald.” (He 13, 2)

  Wij zijn geworteld in de Karmelgrond, een grond bewerkt door de stilte en het Woord van een menslievende God.

  Wij willen niet veraf staan van de wereld van vandaag met zijn gewicht aan lijden en ongerechtigheid, in de verscheidenheid van culturen, de kwetsbaarheid van mensen…

  In het project van de stichting Josefa, dat aansluit bij een evangelische kijk op de tekenen van de tijd, hebben wij een oproep herkent om het weinige dat we hebben, dat we zijn, te delen.

  Dit ter verwezenlijking van zijn missie ten dienste van het respect en de menselijke waardigheid.

  Wij geloven dat dit samen op weg gaan, in wederzijdse gastvrijheid, ons de schoonheid zal doen smaken van een kwetsbaar hart als bron van Gods liefde zonder grenzen ».

  Karmelietessen van St. Jozef, Zr. Anne-Marie Piron, Algemene overste 
 • « Convivial – beweging ter integratie van vluchtelingen, een vijftiental jaren geleden gesticht door Belgen en vluchtelingen

  - begeleidt elk jaar een duizendtal onder hen bij alle stappen die ze moeten ondernemen voor hun vestiging in België (namelijk toegang tot huisvesting) en bij het opstarten van een nieuw project van duurzame, maatschappelijke, professionele en burgerlijke integratie.
  Een ontdekkingsbijeenkomst heeft ons de kans gegeven kennis te maken met de grote lijnen dat het project van de Josefa Stichting wil ontwikkelen om de integratie van vluchtelingen tegemoet te komen door het aanbod van een behuizing op de nieuwe levensweg van de vluchtelingen in België. We zullen graag contacten onderhouden in functie van de concrete richting dat het project zal volgen. ».


  Bruno Gilain – Convivial

 • « Ooit vertelde mij een bedrijfsleider dat je drie dingen nodig hebt voor een succesvolle onderneming : een innovatieve idee, een groep gemotiveerde mensen en een voldoende financieel draagvlak.

  Ik geloof dat de Josefa Foundation deze criteria vrij goed benadert. Er is een inspirerende idee : beschouw de immigrant als een potentiële bron van culturele en economische rijkdom en geef hem/haar een concrete plaats om zich te volwaardig te integreren ».

  Luk Bouckaert, President of the European SPES Forum
 • « Habitat et Humanisme (Stichting van Openbaar Nut)

  organisatie die ontstaan is op het initiatief van professionals van de bouwsector om een stad met een menselijk aanzicht te creëren, deelt in daad en gedachte verschillende thema's die de Josefa Stichting nauw aan het hart liggen: onderdak, maatschappelijke integratie, mixiteit, opvang van mensen in een kwetsbare situatie, sociale economie, enz.. de twee Stichtingen zullen misschien samen kunnen werken, meer bepaald in het kader van de technische en financiële opbouw met betrekking tot de keuze van het Huis Josefa ».


  Julie Rondier - habitat et humanisme

 • « De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) houdt vast aan het principe dat humane en geordende migratie zowel de migranten als de samenleving ten goede komt.

  Vanuit dit perspectief en het besef dat het een grote uitdaging is om de individuele verwachtingen van migranten voor een beter leven te combineren met de nood om maatschappijen die migranten opnemen in hun gemeenschappen te ondersteunen, verwelkomt IOM Brussel het initiatief van de JOSEFA stichting. IOM prijst in het bijzonder de steun die de JOSEFA Stichting verleent om de duurzame en rechtvaardige sociale inclusie van migranten te verwezenlijken ».


  Pascal Reyntjens, IOM

 • « KAURI stimuleert duurzame ontwikkeling door een open dialoog en kennisuitwisseling onder onze leden.

  KAURI is bewust van het belang van een verantwoordelijk maatschappelijk beheer en van innovatieve partnerschappen in een veranderende wereld. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen en organisaties moet tot rijping komen en geïntegreerd worden in strategie, visie en basiswaarden. We zijn ervan overtuigd dat de JOSEFA stichting deze doeleinden deelt en de reflectie in ons netwerk stimuleert over de innovatieve en duurzame levenswijzen en huisvestingen. »


  David Leyssens, Kauri.

 • « Doorheen het Josefa project, heeft PwC zijn financiële en fiscale expertise

  en raad ter beschikking gesteld van een ambitieus antwoord aan een grootse maatschappelijke uitdaging. »


  Damien Dierckx, PwC

 • « Een project dat groter is dan onszelf.

  Tamento betekent « samen » in esperanto. Van haar oorsprong, het beginnende gemeenschappelijk en openbaar web, heeft ons team de waarden van universalisme, humanisme en het delen bewaard, waarden die de nieuwe samen-levingsruimtes bevrijden. Het is ook natuurlijk dat ieder van ons zich zowel collectief als individueel verbonden heeft gevoeld met de ambitie van de Josefa Stichting.
  Een team is een gemeenschap van individuen die samen een collectief vormen om samen ambities te dragen die groter zijn dan henzelf. In de missie van de Stichting vinden wij de energie die de groep galvaniseert, die de banden versterkt, die de talenten gebruikt en die het team ertoe brengt zichzelf te overstijgen om een project te dragen dat nog groter is dan ons.
  Individueel weten wij ook dat elk van ons zijn herinneringen van vorige levens met zich meebrengt en zijn projecten voedt met schatten uit zijn persoonlijke migraties, moge zij geografisch, sociaal, filosofisch, familiaal, … zijn.
  In de stelling « Ieder is migrant » zien wij de erkenning van de wegen die ons gemaakt hebben zoals we zijn. We hebben de eenvoudige gedachte dat eenieder zijn eigen weg verdient te volgen, onder de beste voorwaarden en met de grootste bloeingskansen, zonder achter zich het gewicht van een onjuist zwaar verleden te slepen, begrepen en geprezen. »


  Christophe Menani – Tamento

 • « Vluchtelingen opvangen, onderdak geven en begeleiden.

  Hoe anders deze ambitieuse missie van het huis Josefa ondersteunen dan door ook wij op onze beurt deze te verwelkomen door haar te beschermen en te vergemakkelijken, op maat van onze kennis, onze beschikbaarheid en onze wil om te delen ».


  Pierre Ralet  - asbl Upsilon

U bevindt zich hier: Welkom Partners Berichten

IK BEN HET NIEUWS JOSEFA

Ik abonneer me op de nieuwsbrief

Newsletter NL

Veuillez renseigner une adresse e-mail valide