Is er nog plaats voor spiritualiteit te midden van onze financiële monstertransferts? De roep naar rechtvaardigheid…

Zeker, er is niets nieuws onder de zon, wat er gisteren was, zal er morgen ook nog wel zijn…

De onthullingen van de laatste maanden over fiscale vluchtwegen naar belastingsparadijzen betreffen slechts één vorm van financiële migratie. Ze tonen een ander facet van onze maatschappij dat tot nu toe verborgen bleef. Tientallen jaren lang bleef het geheim. Het was zelfs de hoeksteen van de politiek in landen als Zwitserland en Panama. Vandaag slaat het in als een bom. Gedrag dat jarenlang heel normaal leek, staat plots in de schijnwerpers…. Er volgen straffen. Het lijkt alsof er een nieuwe wind waait…

Fiscale migratie wordt hoe langer hoe meer onaanvaardbaar. Het is een symptoom van de ontregeling van het gangbare economisch-financieel systeem van onze planeet. Dit systeem leidt tot toenemende ongelijkheid en bedreigt daardoor de toekomst van onze samenlevingen in even erge mate als de ontregeling van het klimaat. Elke onthulling veroorzaakt een schokgolf in de publieke opinie en kritiek van mensen die beter en beter geïnformeerd zijn en die weigeren met zich te laten sollen. Hier raakt de roep van de mens aan de roep van de aarde… Neen, niet tegen vijandige legers en soldaten, maar tegen een minderheid die met haar speculaties de economieën van rijke én arme landen ondermijnt en miljoenen mensen regelrecht de ontreddering en de migratie injaagt. Hoe is het mogelijk dat de geprivilegieerden onder ons hun fortuin zomaar kunnen wegmoffelen, terwijl de rest van de bevolking, goedschiks kwaadschiks, eerlijk zijn belastingen betaalt, zonder gebruik te kunnen maken van fiscale vluchtwegen? Hoelang moeten wij nog wachten op een ethisch réveil om deze groteske fiscale vaandelvlucht in te dijken?

Het wordt hoog tijd dat er een nieuwe en constructieve geest waait in de regelgeving om fiscale vlucht af te remmen, alvorens allerlei populistische krachten de toon zetten.

De roep van mannen en vrouwen moet overal luidkeels klinken en gehoord worden. Ook de Josefastichting wil een duurzame bijdrage leveren aan deze ethische uitdagingen die de toekomst van ons gemeenschappelijk welzijn hypothekeren.

De Jozefastichting zorgt er voor dat haar financiële partners, die bijdragen aan het tot stand komen van het Josefa House, niet te sterk zouden beïnvloed worden door tijdelijke belangen van louter financiële aard. Moge de roep van de migrant eindeloos in ons weerklinken en voorrang krijgen op de minder nobele doelstellingen van fiscale migratie.