Stichting van Openbaar Nut

 

Onze Josefa Stichting ging openbaar. Ze gaat nu op weg en toont zich aan de wereld. Een wereld waaraan zij een bijdrage wil leveren zodat ze waardiger en rechtvaardiger kan zijn. Zo kan ook ieder van u deel nemen aan wat er door en met Josefa gaat gebeuren. Want het is van u dat de Josefa Stichting graag zou weten hoe ze dit doel kunnen realiseren, door welke daden.

Erkend als « Stichting van Openbaar Nut» via het koninklijk besluit van 15 juni 2012, wil de Josefa Stichting bruggen bouwen tussen u - ondernemingen, weldoeners of instellingen - die wel materiëel kunnen bijdragen maar die noch de tijd, noch de gelegenheid noch de mogelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan een filantropisch werk op gebied van migratie en waarvan u erkent dat het verdienstelijk is - en wij, experts die namens u en in uw plaats en rekening houdend met de economische aspecten, een sociaal project kunnen opstarten dat degenen die door een gedwongen migratie in een kwetsbare positie kwamen, kan opvangen, onderdak bieden en begeleiden bij hun inburgering. De uitdaging is om naast deze rechtstreekse begunstigden ook het algemeen welzijn te dienen, het openbaar belang - dat wil zeggen wij allen als veranderingsactoren binnen de Brusselse agglomeratie, in België of in Europa. Dat is de missie van de Stichting van Openbaar Nut Josefa en de uitdaging die ze samen met u wil aangaan.

 

MIGRATIE IN EUROPA

Het Josefa huis

  • Josefa House Josefa House
    De mens leeft bij gratie van zijn geschiedenis als migrant, maar spijtig genoeg verkeert hij vandaag nog al te vaak…
    Lees meer...
  •  

Migratie en spiritualiteit

U bevindt zich hier: Welkom Site Stichting van Openbaar Nut

IK BEN HET NIEUWS JOSEFA

Ik abonneer me op de nieuwsbrief

Newsletter NL

Veuillez renseigner une adresse e-mail valide