Thanks uit Josefa Foundation

regard remerciement

 

Mevrouw, Mijnheer,
 
De Josefa Stichting dankt u voor uw belangstelling.
 
Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.
 
Gilbert Granjon

 

 

Josefa Stichting dank u

regard remerciement

 

Mevrouw, Mijnheer,

Wij willen u bedanken voor uw steun aan de Josefa Stichting.

Hieronder vindt u de bankgegevens van de Stichting Josefa om uw transfer te bereiken.

compte-bancaire-nl

Binnenkort zal u een attest krijgen dat bevestigt dat u bijdraagt tot de missie van de Josefa Stichting, namelijk tot de opbouw van het Josefa Huis om de integratie te bevorderen van vluchtelingen die door hun gedwongen migratie kwetsbaar zijn geworden en om mee te werken aan een vreedzaam samenleven.

Om verder op de hoogte te blijven over de ontwikkeling van het Josefa Huis, verzoeken wij u ook uw inschrijving op onze newsletter te bevestigen :

www.josefa-foundation.org

In het verlengde van uw materiële steun aan de Josefa Stichting, zal u waarschijnlijk ook graag uw engagement delen met familie, vrienden of medewerkers die gevoelig zijn voor de rijkdom die migratie met zich meebrengt, voor ons maar ook voor de toekomstige generaties.

Ik blijf volledig tot uw beschikking indien u bijkomende informatie wenst en bedank u nogmaals voor het vertrouwen die u stelt in de Josefa Stichting.

Hoogachtend.

Gilbert Granjon

 

 

 

Dank u

Hartelijk dank voor uw inschrijving voor onze nieuwsbrief die u in contact blijven met het nieuws van de Stichting Josefa.

U kunt ook contact met ons opnemen op elk gewenst moment voor meer informatie over de Stichting.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting van Openbaar Nut

 

Onze Josefa Stichting ging openbaar. Ze gaat nu op weg en toont zich aan de wereld. Een wereld waaraan zij een bijdrage wil leveren zodat ze waardiger en rechtvaardiger kan zijn. Zo kan ook ieder van u deel nemen aan wat er door en met Josefa gaat gebeuren. Want het is van u dat de Josefa Stichting graag zou weten hoe ze dit doel kunnen realiseren, door welke daden.

Erkend als « Stichting van Openbaar Nut» via het koninklijk besluit van 15 juni 2012, wil de Josefa Stichting bruggen bouwen tussen u - ondernemingen, weldoeners of instellingen - die wel materiëel kunnen bijdragen maar die noch de tijd, noch de gelegenheid noch de mogelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan een filantropisch werk op gebied van migratie en waarvan u erkent dat het verdienstelijk is - en wij, experts die namens u en in uw plaats en rekening houdend met de economische aspecten, een sociaal project kunnen opstarten dat degenen die door een gedwongen migratie in een kwetsbare positie kwamen, kan opvangen, onderdak bieden en begeleiden bij hun inburgering. De uitdaging is om naast deze rechtstreekse begunstigden ook het algemeen welzijn te dienen, het openbaar belang - dat wil zeggen wij allen als veranderingsactoren binnen de Brusselse agglomeratie, in België of in Europa. Dat is de missie van de Stichting van Openbaar Nut Josefa en de uitdaging die ze samen met u wil aangaan.

 

MIGRATIE IN EUROPA

Het Josefa huis

  • Josefa House Josefa House
    De mens leeft bij gratie van zijn geschiedenis als migrant, maar spijtig genoeg verkeert hij vandaag nog al te vaak…
    Lees meer...
  •  

Migratie en spiritualiteit

U bevindt zich hier: Welkom Site

IK BEN HET NIEUWS JOSEFA

Ik abonneer me op de nieuwsbrief

Newsletter NL

Veuillez renseigner une adresse e-mail valide